Projekční a geodetická kancelář Rakovník.

Progeka v.o.s., projekční a geodetická kancelář byla založena v roce 1993 jako firma kvalifikovaná podnikatelským oprávněním v oboru zeměměřičství.
V současné době má firma 11 pracovníků, z toho 2 pracovníky s úředním oprávněním k výkonu podle ÚOZI, 2 pracovníky s úředním oprávněním
k projektování pozemkových úprav, 3 geodety a další pracovníky
s dlouholetými zkušenostmi s prací v katastru nemovitostí a pozemkových úprav. Kromě kanceláře v Rakovníku má Progeka v.o.s. také detašované pracoviště v Kralovicích v okrese Plzeň-sever.

Disponujeme veškerým potřebným materiálním vybavením, vlastníme jak hardwarová zařízení typu totální stanice TOPCON, tak softwarové produkty KOKEŠ, NAVLAS, PROLAND, MICROSTATION POWER DRAFT s nástavbou ATLAS a MICROSTATION s nástavbou POZEM.

Rychlý kontakt

Geodeti Rakovník

Ing. Lubomír Römer
Rychlý kontakt - Kralovice

Pracoviště Kralovice

Kratochvíl Václav
Rychlý kontakt

Mobilní kontakt

+420 602 345 641

Email progeka@progeka.cz